Truy cập

Hôm nay:
5
Hôm qua:
88
Tuần này:
393
Tháng này:
93
Tất cả:
57527

THÔN THẠCH QUẬT 1 XÃ HÀ HẢI TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của thủ tướng chính phủ. Được sự đồng ý của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hà Hải. Ban phát triển NTM Thôn Thạch Quật 1 tổ chức đón nhận Thôn đạt chuẩn NTM năm 2019

Tin tức sự kiện

THÔN THẠCH QUẬT 1 XÃ HÀ HẢI TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN THÔN ĐẠT CHUẨN...THÔN THẠCH QUẬT 1 XÃ HÀ HẢI TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRAO...HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀ HẢI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11 NHIỆM...HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀ HẢI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11 NHIỆM KỲ 2016- 2021
KỲ HỌP THỨ X ( KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀ...KỲ HỌP THỨ X ( KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀ HẢI NHIỆM KỲ 2016- 2021
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ HÀ HẢI LẦN THỨ XXV NHIỆM KỲ...ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ HÀ HẢI LẦN THỨ XXV NHIỆM KỲ 2020- 2025
ĐẠI DỊCH BỆNH CO VID 19 . TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN ĐẠI DỊCH BỆNH CO VID 19 . TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN
PHÒNG CHỐNG DỊCH BÊNH COVID 19PHÒNG CHỐNG DỊCH BÊNH COVID 19
ĐẠI HỘI CHI BỘ NAM THÔN XÃ HÀ HẢI NHIỆM KỲ 2020 - 2022ĐẠI HỘI CHI BỘ NAM THÔN XÃ HÀ HẢI NHIỆM KỲ 2020 - 2022